Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 04 1915
Armia rosyjska
grób nr 24