Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 27