Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 04 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 37