Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 03 1915
Armia rosyjska
grób nr 53