Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 02 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 60