Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 04 1915
Armia rosyjska
grób nr 61