Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 27