Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia niemiecka
grób nr 10