Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 116