Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 9