Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 10