Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 11