Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 11