Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 12