Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 05 1915
Armia niemiecka
grób nr 14