Groby Wojenne
Na terenie małopolski
30 04 1915
Armia niemiecka
grób nr 16