Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 03 1915
Armia niemiecka
grób nr 26