Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 75