Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 05 1863
Powstańcy styczniowi
BERGAMO