Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 4