Groby Wojenne
Na terenie małopolski
30 09 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 6