Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 12 1914
Legiony Polskie