Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 04 1915
Armia austro-węgierska