Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1915
Armia austro-węgierska