Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 05 1915
Armia austro-węgierska