Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 05 1915
Armia austro-węgierska