Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 05 1915
Armia austro-węgierska