Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 12 1914
Armia austro-węgierska