Groby Wojenne
Na terenie małopolski
31 05 1915
Armia austro-węgierska