Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 9