Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 24