Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 47