Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1939
Wojsko Polskie
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 756 | W 1942 r. zwłoki przeniesiono z grobu w Alwerni na cmentarz parafialny
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 36 (wypis z akt Parafii Poręba Żegoty) s. 68 (karta ewidencyjna mogił Gmina Alwernia) s. 100 (wykaz z 1.12.1949) s. 122 (pismo Wójta Gminy Alwernia z 26.04.1948 podaje jako bezimiennego) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).