Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1939
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 811 | Cywil. Zginął w czasie walk w 1939 r.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 | 1/1088 (protokół z ekshumacji 27.04.1950).