Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 09 1939
Wojsko Polskie
MYŚLACHOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 782 | Syn Jana i Marii.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948) 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950.
  • Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (data śmierci 05.09.1939).