Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 01 1945
Armia Czerwona