Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia austro-węgierska
grób nr 4
  • GW 72 s. 227.