Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
lat 26 żona Henryka Kempińskiego, z domu hrabina Dębicka