Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
dziedzic dóbr Grodkowice | w księdze zmarłych zapisany jako Martinus (Marcin) | wymieniony na grobowcu rodzinnym Żeleńskich w Grodkowicach