Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
dziedzic dóbr Kępanów