Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
lat 46 | ekonom z Łososiny Dolne | pozostawił wdowę Mariannę z domu Frank