Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 03 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
mandatariusz z Dobrej