Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1846
Ofiary rabacji galicyjskiej
administrator dóbr Gruszów