Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 04 1945
partyzanci
SKOMIELNA BIAŁA
Partyzant oddziału „Błyskawica". Poległ 28 kwietnia w czasie obławy NKWD w rejonie Kiczory w Gorcach.
  • D. Golik, Raport na temat grobów wojennych i mogił związanych z działaniami wojennymi zlokalizowanych na terenie gminy Ochotnica Dolna z 16 grudnia 2020 r.