Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 10 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 30