Groby Wojenne
Na terenie małopolski
ŚWINIARY
LAT 30