Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 12 1942
KRAKÓW
WOLA PRZEMYKOWSKA
Prezydent Miasta Krakowa