Groby Wojenne
Na terenie małopolski
ZGODA W.
lat 56
  • Archiwum Państwowe w Kielcach - pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miechowie do Polskiego Czerwonego Krzyża znak G.K.M.Prz 13-8/51 z 3.10.1951 przesyłające listę osób ekshumowanych w 1949 r. i pochowanych w kwaterze poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Miechowie