Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 08 1942
żona M. HILFSEINA