Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 04 1915
Armia niemiecka